Affordable Access

Поширення та екологія молюсків роду Unio(Моllusca: Віvalvia: Unionidae) на території України

Authors
Publisher
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Ql Zoology

Abstract

Документ7 ПОШИРЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ МОЛЮСКІВ РОДУ UNIO (МОLLUSCA: ВІVALVIA: UNIONIDAE) НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Шевчук Т. В., Пампура М. М. Житомирський державний університет імені Івана Франка, кафедра зоології Представники родини Unionidae Rafinesque, 1820 є ОДНИМИ З найпоширеніших прісноводних молюсків України. Вони відіграють важливу роль в існуванні гідробіоценозів. За останні роки відбулись значні зміни гідрохімічних, гідрологічних характеристик водойм України, що суттєво вплинуло на розповсюдження перлівницевих, щільність поселення їх популяцій. Саме тому вивчення видового складу, поширення, екології молюсків родини Uпіоnidае набуло особливої актуальності. Метою нашого дослідження було вивчення особливостей поширення, екології молюсків роду Unio Philipsson, 1788 на території України. Ми поставити перед собою наступні завдання: 1. Вивчити видовий склад перлівниць, визначити ареали їх розповсюдження в межах України. 2. Проаналізувати особливості хорології та щільності поселення молюсків роду Unio у зв'язку із змінами умов їх існування. Збори матеріалу проводилися в травні-жовтні 2008-2009 рр. Всього обстежено більше 200 пунктів. Молюсків збирали вручну, проводили їх видову ідентифікацію (Корнюшин, 2002, Glöer, Меіеr-Вrооk, 1998). Щільність населення популяцій визначали методом площадок, розраховували частоту трапляння видів (Жадин, 1952). Оцінювали гідрологічні особливості (швидкість течії, характер донних відкладень) місць існування перлівницевих. Активну реакцію середовища визначали електрометрично. Отже, на території України поширені 3 види молюсків роду Unio: U. рісtоrum Linnaeus, 1758, U. tumіdus Рhіlірssоn, 1788, U. crassus Рhilipsson, 1788. За результатами власних досліджень, найбільш розповсюдженими є U. рісtоrum та U. tumіdus, частота трапляння яких становить 39,42%. В 67 із 82 випадків молюски знайдені разом. Середня щільність поселення U. рісtоrum – 6-8 екз./м2. Для U. tumіdus даний показник дещо менший (4–6 екз.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F