Affordable Access

Zadarsko okružje na Mletačkom katastru iz 1709. (drugi dio – Srednji kotar), Izdanje Državnog arhiva u Zadru, Zadar 2011, str. 240.

Authors
Publisher
Society for Croatian Economic and Environmental History
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

EKONOMSKA I EKOHISTORIJA Volumen VIII, Broj 8, str. 160 - 189 PRIKAZI KNJIGA176 ZADARSKO OKRUŽJE NA MLETAČKOM KATASTRU IZ 1709. (DRUGI DIO – SREDNJI KOTAR), IZDANJE DRŽAVNOG ARHIVA U ZADRU, ZADAR 2011, STR. 240. Zadarsko okružje na mletačkome katastru iz 1709. godine, autora Marka Rimca i Gorana Mladinea predstavlja prvorazredno vrelo podataka, s kojim se nedvojbeno otvaraju nove perspektive mikrohistorijske razine i bitno proširuje kontekst svakodnevice, ali i socijalne i obiteljske povijesti. Potencijal arhivske građe autori otvaraju kroz metodološki diskurs, u svijetlu ispreplitanja općeg i lokalnog, kontinuiteta i diskontinuiteta, intenziteta i opsega promjena u Novoj stečevini nakon polustoljetnog razaranja. Stanje na terenu s početka 18. stoljeća, koje donosi mletački katastar, a koji je rezultat sustavnog rada, zasigurno će tek postati predmet interesa budućih istraživanja, objavljen u ovakvom izdanju, omogućava ponajprije uvid u namjene i površine zemljišta, njegovo kultiviranje, gustoću naseljenosti, vlasničko-pravne odnose i time upućuje na demografske, zemljišne i gospodarske promjene kao i tendencije razvoja. Istraživački napori Rimca i Mladinea. nedvojbeno doprinose rasvjetljavanju povijesnog konteksta pacifikacije ovog područja, odnosno uvođenjenja mirnodopskog modela – naravno, uzimajući u obzir da naseljavanje morlačkog stanovništva u Novoj Stečevini nije izolirano od specifičnog vojnog ustroja mletačkih graničnih područja prema Osmanlijskom carstvu. Dakle, vezivanje za dodijeljenu zemlju imalo je višestruki značaj, od onog individualnog za preživljavanje do državnog interesa u kontekstu vojne i porezne i politike. Autori također aktualiziraju pitanje investiture, parcelacije, nedosljednost i nelogičnost Mletačke agrarne politike, granice sela, cestovne komunikacije itd. Time se kontekst tih ekonomskih i društvenih kretanja promatra odozdo, sa razine tla, tj. katastarske čestice. Ali, to je i ono egzistencijalno, nužno za održavanj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F