Affordable Access

Current situation of achievement motivation among young people in our country

Authors
Publication Date
Keywords
  • Achievement Motivation
  • Young People
  • động Cơ Thành đạt
  • Thanh Niên
  • Kiến Thức
  • Tâm Lý

Abstract

Trong nghiên cứu này, động cơ thành đạt của thanh niên được xác định thông qua 5 khía cạnh biểu hiện là nhận thức giá trị và khát vọng đạt thành tích, xúc cảm liên quan, mức nỗ lực thành đạt, tính bền vững của sự nỗ lực, mục đích thành đạt. Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng thanh niên không chỉ chú trọng những lợi ích của cá nhân họ, rất nhiều người mong muốn trở thành những người có ích cho gia đình, xã hội, họ muốn được cống hiến. đây là giá trị được thanh niên xếp hạng chỉ sau thu nhập và kiến thức chuyên môn.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments