Affordable Access

Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam :

Authors
Publisher
Trường Đại Học Kinh Tế,
Publication Date
Keywords
  • Ngân Hàng Thương Mại--Kinh Doanh Ngoại Tệ

Abstract

Những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ; Thực trạng quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.