Affordable Access

Finansiella instrument på elbörsen Nord Pool

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • El
  • Derivat
  • Elbörs
  • Hedging
  • Nord Pool
  • Risk
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Syftet med denna uppsats är att analysera hur elintensiva företag kan hantera sin risk vid plötsliga- såväl som långsiktiga förändringar av elpriset. I studien används de finansiella instrument som är tillgängliga på elbörsen Nord Pool. Uppsatsen är en fallstudie av företaget Vargön Alloys och hur det utifrån dess situation är möjligt att sänka inköpskostnaderna av el med hjälp av finansiella instrument. Utgångspunkten är deduktiv då teorier kring derivat och riskminimering har använts. Uppsatsen har både en kvalitativ- och kvantitativ karaktär. Intervjuer av nyckelpersoner på Vargön Alloys är av en kvalitativ karaktär. Med hjälp av historiska inköpsdata från Vargön Alloys och prisuppgifter från elbörsen Nord Pool har vi gjort en kvantitativ analys. På kort sikt kan prisökningarna på el fördröjas med finansiella instrument, då främst terminer. Denna uppsats visar på ett par olika strategier för att hantera detta, samt redogör för hur ett elintensivt företag kan agera på elbörsen Nord Pool. I det långa perspektivet krävs antingen långa avtal (OTC-kontrakt) med ett elbolag eller till och med ett uppköp av en elproducent.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments