Affordable Access

Kartografske projekcije

Authors
Publisher
Croatian Cartographic Society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

casopis.p65 188 Mala kola kartografije Kartografske projekcije, matematički postupci koji omogućuju preslikavanja zakrivljene plohe (sfere ili rotacijskog elipsoida) Zemlje i drugih nebeskih tijela u ravninu. Teorija kartografskih projekcija često se naziva matematičkom kartografijom. Cilj izučavanja kartografskih projekcija je stvaranje matematičke osnove za izradu karata i rje avanje teorijskih i praktičnih zadataka u kartografiji, geodeziji, geografiji, astronomiji, navigaciji i ostalim srodnim znanostima. Na plohi elipsoida ili sfere točke su određene presjekom meridijana i paralela. Slika mre e meridijana i paralela u ravnini projekcije naziva se osnovnom kartografskom mre om. Normalnom mre om nazivamo onu čiji je oblik u promatranoj kartografskoj projekciji najjednostavniji. Zadatak kartografskog preslikavanja je ustanoviti ovisnot između koordinata točaka na Zemljinom elipsoidu ili sferi i koordinata njihovih slika u projekciji. Ta se ovisnost najče će zapisuje jednad bama u kojima su ϕ i λ geografska irina, odnosno duljina, a x i y pravokutne koordinate u ravnini projekcije. Počeci kartografskih projekcija stari su oko dvije tisuće godina, kad su grčki znanstvenici prvi uveli matematičke principe u temelje preslikavanja Zemlje i zvjezdanog neba te počeli primjenjivati mre u meridijana i paralela. Veliku ulogu u razvitku kartografije odigrali su radovi Anaksimandara, Eratostena, Apolonija i Hiparha. Smatra se da je prvu kartu u nekoj projekciji izradio Tales iz Mileta 600. godine prije Krista. Bila je to karta nebeske sfere u gnomonskoj projekciji. Među najstarije projekcije ubrajaju se stereografska i ortografska projekcija koje je upotrijebio poznati grčki astronom i matematičar Hiparh, također za izradu karata nebeske sfere oko 150. godine prije Krista. Od toga vremena do danas izumljeno je nekoliko stotina kartografskih projekcija. Radi lak eg izučavanja tolikog broja projekcija potrebno je izraditi njihovu klasifikaciju. Kartografske se projekcije mogu podijeliti

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments