Affordable Access

Si ho volem, podem

Authors
Publisher
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled 66 deBAT a deBAT: el copagament en l’atenció sanitària Si ho volem, podem Toni Tuà CCOO de Catalunya. Barcelona. Correspondència: Toni Tuà i Molinos CCOO de Catalunya Via Laietana, 16, 5a planta 08003 Barcelona Tel. 93 481 28 93 Fax 93 481 27 33 Correu electrònic: [email protected] Annals de Medicina 2009; 92: 66-67. Resum El copagament de l’atenció sanitària en el moment de l’ús no és l’única ni és la millor fórmula per a garantir la sostenibilitat del sistema públic de salut. I menys en els moments actuals, tant pel que fa al conjunt de la població, en demanar-li un sobreesforç afegit, com pel que fa als professionals sanitaris, afegint-los una responsabilitat més. Posats a afrontar reptes, que indefectiblement supo- saran desgast polític per qui els proposi i gestioni, aquests han de plantejar-se en el marc del model actual que, mal- grat tot, està reconegut arreu com un dels més eficients (despesa en % del PIB respecte al nivell de cobertura poblacional i cartera de serveis). Els objectius que es persegueixen Per part dels responsables polítics, gestors i experts del nostre país, sempre s’ha manifestat que “la implanta- ció del copagament no es tractaria d’una mesura recap- tatòria, sinó racionalitzadora de l’ús dels serveis”, però el cert és que les declaracions prèvies, desencadenants de les propostes de copagament, sempre han estat la “insos- tenibilitat” del sistema públic de salut. I això ha estat així començant pel conegut “Informe Abril” (1991), només cinc anys després de la promulgació de la Ley General de Sanidad, seguint, per cenyir-nos només a casa nostra, amb el famós “Tot a 100” (pessetes) del conseller Trias (1994) i amb els dos globus sonda de “l’euro” de la con- sellera Geli (2004 i 2008) o amb les propostes de copa- gament dels “serveis hotelers” en l’hospitalització, per part d’algunes patronals del sector sanitari. El fet és que tots coneixem de sobres les experiències i el debat que, grosso modo, podem expressar com el dilema entre “copagament rec

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F