Affordable Access

Kapital kao subjekt i postojanje rada (preveo s engleskog: Toni Bandov)

Authors
Publisher
Philosophy Students Association Faculty of Humanities and Social Sciences at Zagreb University; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Werner Bonefeld Kapital kao subjekt i postojanje rada s engleskog preveo Toni Bandov e-mail: [email protected] 203 Kapital kao subjekt i postojanje rada Werner Bonefeld s engleskog preveo Toni Bandov Uvod U svojem doprinosu ovom svesku, John Holloway ističe negativnu snagu marksizma. U tu snagu spada i 'kritika' kao razorna sila te poi- manje društvene egzistencije kao načina postojanja ljudske prakse. Međutim, unutar radikalne misli postoje oštre podjele o 'položaju' ljudske prakse. Je li ljudska praksa proizvodna moć ili je tek pratilac strukturnih ograničenja i zakonitosti, ili je pak, naposljetku, zupčanik unutar jednog mnogo šireg sistema? Što uopće znači govoriti o ljudskoj praksi? Što uspostavlja odnos između 'ljudske prakse' te 'začaranog i izopačenog sveta' kapitalizma? 1 Suvremena kritika, povezana s kritičkim realizmom, tvrdi kako se 'strukture i društveni entiteti često proizvode kao neželjeni učinci pojedinačnih djelovanja'.2 Drugim riječima, bez obzira na to što su ljudi ti koji proizvode, proizvod njihova rada u konačnici neće imati predviđeni ishod. Vrše li strukture prisilu ili je pak 'pojedinac' u sjeni? Prema Lov- eringu, ljudsko djelovanje nije samoodređujuće nego prije da je ili podređeno strukturnim odnosima ili nesposobno samo sebe razumski primjenjivati. Jesu li strukture te koje predodređuju ljudska djelovanja, 205 *Ovaj tekst prvotno je objavljen u Werner Bonefeld, Richard Gunn, John Holloway, Kos- mas Psychopedis (eds.), Open Marxism, Vol. III, Emancipating Marx, Pluto Press, London, 1995. 1 Cf. Karl Marks, Kapital, Treći tom, Prosveta, Beograd, 1977, str. 687. 2 J. Lovering, 'Neither fundamentalism nor “New Realism”', Capital & Class, broj 42, 1990, str. 39. Za plodonosniju kritiku Kritičkog realizma: R. Gunn, 'Marxism and Philoso- phy', Capital & Class, br. 37, 1989; i 'Marxism, Metatheory and Critique' u W. Bonefeld i J. Holloway (ur.), Post-Fordism and Social Form, Macmillan, London, 1991. Vidi također K. Magill, '

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F