Affordable Access

The trend to go abroad for national salvation in the early 20th century and some experiences from Vietnam’s integrating path into the world

Authors
Publisher
Vietnam National University Hochiminh City
Publication Date
Keywords
  • Khoa Học Xã Hội
  • Phong Trào Yêu Nước
  • Vận động Cách Mạng
  • Trí Thức Yêu Nước
  • Nguyễn Ái Quốc
  • Social Science

Abstract

Bài báo phân tích bối cảnh và những vận động cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX để khẳng định rằng sự bế tắc của con đường đấu tranh kiểu cũ, sự biến động đổi mới của tình hình thế giới và sự thôi thúc của yêu cầu lịch sử đã khiến ở Việt Nam đầu thế kỷ XX xuất hiện phong trào xuất dương tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Những chiến sỹ xuất dương tìm đường cứu nước đầu thế kỷ XX này là những người tiên phong mở đầu một thời kỳ mới – thời kỳ hội nhập của cách mạng Việt Nam vào cách mạng thế giới.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments