Affordable Access

Globalizacija i građansko-državljanska prava

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • GrađAnsko Državljanstvo
  • GrađAnstvo
  • Državljanstvo
  • Prava
  • Globalizacija
  • Nacionalna Država
  • Citizenship
  • Rights
  • Globalization
  • National State

Abstract

Rad čitatelja najprije uvodi u ključne aspekte rasprave o globalizaciji i njihove kontroverzije, a potom se bavi pitanjem krize nacionalnoga modela građanskoga državljanstva (citizenship). Od devedesetih godina 20. stoljeća vode se rasprave zagovaratelja dviju suprotstavljenih teza. Po jednoj, unatoč globalizacijskim promjenama u ekonomskoj, političkoj i kulturnoj sferi društva, nacionalno državljanstvo pokazalo se umnogome rezistentnim, pa i sposobnim za revitalizaciju. Pojavilo se, barem devedesetih godina, više istraživača koji dokazuju da se u novije vrijeme identitet neke osobe, kao člana neke nacionalne zajednice, postupno razdvajao od njezinih ljudskih i civilnih prava. To je dovelo do ustanovljenja alternativnoga ‘postnacionalnog modela članstva’: pojedinačnih i grupnih prava koja ne ovise o državljanstvu. Prema toj tezi, nacionalne države pretrpjele su fundamentalne transformacije i postale instrumentima za implementiranje međunarodnih konvencija i normi o ljudskim pravima, kao eminentno osobnim, a ne državljanskim pravima. Postoje i pokušaji pomirenja tih suprotstavljenih pozicija. Ti autori priznaju ozbiljnost izazova konvencionalnom nacionalnom modulu građanskoga državljanstva, ali dokazuju da su ti procesi još uvijek ponajprije unutarnje pitanje liberalnih demokracija. Neki najnoviji radovi nastoje izaći izvan uskih i isključivih konceptualnih okvira nacionalne države i postnacionalnoga članstva, pokušavajući objasniti upravo proturječne procese promjena u konstituciji građansko-državljanskih prava. Predlažu se i novi koncepti državljanstva kao odgovor na izazove globalizacije i međunarodnih migracija – kao što je multikulturalni ili supranacionalni. Napokon, postmoderni pisci govore o postmodernom ili kozmopolitskom građanstvu koje nije više neposredno vezano uz nacionalnu državu.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments