Affordable Access

Program Wisła (plan)

Publisher
Krajowa Agencja Wydawnicza
Publication Date
Keywords
  • Fotografia
  • Plan
  • WisłA (Rzeka)
  • Transport Lądowy
  • Transport Wodny
  • Program WisłA

Abstract

Zdjęcie planu „Program Wisła” – powiązanie Wisły z siecią transportu lądowego (Kanał Bydgoski, Lubelski, Śląski powiązany z drogami szybkiego ruchu i liniami kolejowym). W : Miesięczna Kronika Fotograficzna : województwo elbląskie – czerwiec - 1980 r. (Nr 6/80). Wydaw. : Krajowa Agencja Wydawnicza. W latach 80-tych XX wieku powstał dokument pod tytułem: „Kompleksowy program zagospodarowania i wykorzystania Wisły oraz zasobów wodnych kraju”. Program Wisła z 1980 roku zakładał m. in : modernizację transportu rzecznego, regulację rzek i potoków górskich, przewidywał budowę i modernizację wałów, budowę zbiorników retencyjnych z rezerwą powodziową oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego. (etc)

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.