Affordable Access

Download Read

"El Testament", de Joan Marsal i Guillamet, i "L'estatut jurídic del curador en el Codi de successions", d'Esther Arroyo i Amayuelas

Authors
Publisher
Revista Catalana de Dret Privat

Abstract

07 MARSAL I GUILAMET JOAN MARSAL I GUILLAMET, EL TESTAMENT. BARCELONA: GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA, 2000 (VOLUM 4 DE LA COL·LECCIÓ «ESTUDIS DE DRET PRIVAT CATALÀ»). ESTHER ARROYO I AMAYUELAS, L’ESTATUT JURÍDIC DEL CURADOR EN EL CODI DE SUCCESSIONS. BARCELONA: GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA, 2001 (VOLUM 5 DE LA COL·LECCIÓ «ESTUDIS DE DRET PRIVAT CATALÀ») Acte de presentació dels volums 4 i 5 de la col·lecció «Estudis de Dret Privat Català», a cura del doctor Pedro del Pozo Carrascosa, catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili, el dia 9 de maig de 2001, a la sala d’actes del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya Honorable Conseller, Senyores, Senyors, En primer lloc, vull agrair al Departament de Justícia, en la persona del seu titular actual, l’Honorable Senyor Josep-Delfí Guàrdia i Canela, però re- cordant també els consellers i directors generals anteriors, la creació i conso- lidació de la col·lecció «Estudis de Dret Privat Català», així com l’edició d’al- tres textos que contribueixen a la difusió i a l’enfortiment de la cultura jurídica catalana. Les dues obres que avui presentem —la del doctor Marsal, sobre el testa- ment, i la de la doctora Arroyo, sobre el curador—, obres per les quals felicito sincerament els seus autors, constitueixen aportacions importants al coneixe- ment del nostre dret no solament per l’estudi puntual de determinades institu- cions jurídiques, sinó també per altres motius centrats en la projecció de futur del nostre dret que després comentarem. En efecte, enfortir la cultura jurídica catalana resulta especialment impor- tant en un moment com l’actual, en el qual el nostre país ha d’afrontar el difícil repte de la codificació del seu dret civil. Partim del convenciment que sense una cultura jurídica forta no és possible un codi civil; o, com a mínim, un codi civil que pugui ser considerat punt de referència per a altres cultures i tradicions ju- rídiques. RECENSIONS 185

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments