Affordable Access

Chính sách tiền tệ trong mối quan hệ với lý thuyết bộ ba bất khả thi tại Việt Nam :

Publisher
Trường Đại Học Kinh Tế,
Publication Date
Keywords
  • Tiền Tệ--Bộ Ba Bất Khả Thi

Abstract

Lý thuyết về bộ ba bất khả thi và vấn đề độc lập tiền tệ. Đánh giá sự thay đổi trong cấu trúc mẫu hình bộ ba bất khả thi theo thời gian. Thực trạng chính sách tiền tệ và mẫu hình bộ ba bất khả thi ở Việt Nam.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments