Affordable Access

1571, juliol 12. Censal mort. Barcelona

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Pau Diumer, pagès de Sant Vicenç de Sarrià, ven a Bernat Bartés (""Bertes""), sabater de la mateixa parròquia, un censal mort de pensió de 100 s. i preu de 100 ll. que obliga amb terrenys situats al territori de Barcelona, al torrent del Malconsell i al Carner, prop de la Creucoberta. Amb àpoca

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.