Affordable Access

Žene u portugalskoj revoluciji 1974.

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Rodrigues, J., Zene ••. , Palit. misao, Vol. XXVI (1989), No. 2. •tr. 108-117 108 Izvorni znanstveni rad UDK 946.9----{)55,2+32'3(469)+323.27(469) žene u portugalskoj revoluciji 1974.' Jruliela Almeida Rodr1gues Su{elak U radu se raspravlja o sudjelovanju žena u revolucionarnom proce- su koji je započeo u Portugalu ubrzo na'kon 15. travnja 1974. godine (kada je Pokret oružanih snaga srušio režim Estado Novo Marcella ea- etana, Salazarova nasljednika). Uspoređuje se nj•ihovo sudjelovanje u javnom djelovanju u toku revolucije za razliku od položaja žena u režimu Estado Novo. Angažman žena doveo je do proin)ena i na rad- nom mjestu, mijenjajući nj:ihovu ulogu u javnom Životu Portuga.Ja. Nova uJoga žene in tenpretira se u A<irem kootelu;lu portugalskog druš- tv-a nagla~-avajući nove elemente poput, na primjer, »Ženskog pitanja« . Revolucija »One (žene) su se borile spuštenih ruku. Borile su se u svom domu da bi prišle ·sindikatu i lunta. de Freguesia (lokaln'i adm[nistrativn.i organ). Vi- kale su susjedi da je fašist. One ~u mogle tražiti jednake plaće, dječje vrtiće i kavane. Izašle <Su na ulicu odjevene u crveno. Zahtijevale su as- faltne ceslc i vodovod. Mnogo su vikale. Ispunile su ulice karamfilima. Majci i •svekrvi govorile <SU da su došla nova vremena. Donosile su utjehu i hranu u kasame oi na ulice. lzlat:ile su na vrata s puškama i s djecom u naručju. S·lušale su o velikim promjenama koje dolaze u njihove domove. Plakale su u luci grleći djecu koja su se vraćala iz rata. Plakale su gleda- jući kako se otac bori protiv sina. Bojale 'SU ~e. odlazile i ostajale. Učile se računovodstvu i radu ·s a•latom na napuštenim posjedima. Presavile bi papir na četiri dijela, u čijoj je ·sredh1j bio obrađmi mali križ. Sjedale su za stol i razgovarale o tome kako bi bilo bez gazda. P odizale su ruke na velikim skupovima. Razvijale su za'ltave i vezle malene srpove i čekiće žutim koncem. Govorile su majkama: pričuvaj djecu, odlazimo autobu- 1 Rad je prerađeno poglavlje do

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F