Affordable Access

Allò que succeí al Vendrell l'any 1911

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ALLO QUE SUCCE~ AL VENDRELL L'ANY 1911 JAUME RUART I GUIXENS Mitjancant extensos o breus treballs histories, tots dignes de menció, diferents estudiosos residents a la vila, o aliens a la capital del Bak Penedes, han tractat el tema de la greu epidemia colerica que patí el Vendrell I'any 19 1 1. En aquesta ocasió, I'autor de I'escrit ho fa des d'una vessant molt singular i, alhora, gens estudiada, fruit d'una exhaustiva recopilació de factures i altres documents, els quals li donaren a coneixer les interioritats d'un fet historic que afecta molt negativament la vida quotidiana dels vendrellencs de les primeries de I'actual segle. ALLO QUE SUCCE~ AL VENDRELL L'ANY 191 1 Els anys en que s'inicia la segona decada del present segle foren molt nefastos per al Vendrell. El 1913 hi hagué una greu inundació, coneguda amb el nom d'Aiguat de Sant Miquel, en la qual les intenses pluges caigudes al llarg de moltes hores a la vila i a les seves rodalies ocasionaren danys catastrofics en els conreus, habitatges i vies de comunicació. Dos anys abans, des de finals de julio1 fins als darrers dies del mes de setembre, unaaltracatastrofe haviaplanat sobre lacapital del Baix Penedes, aquestadegudaa una invasióvírica, encaraavui recordada amb el nom de ((Colera de 191 1 ) ) , ja que en la ment d'aquells vendre- Ilencs restava el record d'anteriors epidemies d'aitals característiques, pero no tan greus com la de I'any de referencia. Que si fou colera o no ho fou, potser per la manca de sofisticats mitjans tecnics d'analisi, no s'arriba a poder asseverar mai en cap dels dos sentits. Fins i tot, el cas del Vendrell fou portat al Parlament, on els responsables de la sanitat pública estatal foren interpel.lats pels polítics de torn, i se'ls va exigir que es definissin sobre si allo que passava en cert poble de lescomarques tarragonines era unaveritable epidemiacolerica, o bé qualsevol altra malaltia de tipus infecciós amb simptomatologia similar. D'aquí que cal c

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F