Affordable Access

Конспект лекцій з дисципліни "Будівлі і споруди" (для студентів 1 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання та слухачів ДВ за напрямом підготовки (6.030601) "Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент організацій міського господарства")

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2011

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Харківська національна академія міського господарства Романенко І.І. Конспект лекцій з дисципліни "Будівлі і споруди" (для студентів 1 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання та слухачів ДВ за напрямом підготовки (6.030601) "Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент організацій міського господарства") Харків – ХНАМГ - 2011 Конспект лекцій з дисципліни "Будівлі і споруди" (для студентів 1 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання, та слухачів ДВ за напрямом підготовки (6.030601) "Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент організацій міського господарства")/Укл.: Романенко І.І. – Харків: ХНАМГ, 2011 – c. Укладач: к.т.н., професор, Романенко І.І. Рецензент: Рекомендовано кафедрою містобудування, протокол № від « « 2011 р.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments