Affordable Access

El retaule de la Mare de Déu del Lliri de Vilanova de Bellpuig*

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ARTICLE_04 ELRETAULEDELAMAREDEDEUDELLURI DE VILANOVA DE BELLPUIG* Alberto VELASCO GONZÁLEZ L'església de Sant Pere de Vilanova de Bellpuig conserva un espléndid retaule gotic que esdevé un testimoni valuosíssim del passat medieval de la vila (fig. 1). Segons algunes informacions poc clares, a principis del segle XIV es funda a Vilanova la confraria de la Mare de Déu del Lliri, que tenia un altar a la parroquial. Altres informacions, igualment confuses, afirmen que l'obra que aquí analitzem ornamenta dit altar des de fináis del segle XVII, o principis del XVIII, i que, donat que el retaule és bastant anterior a aquesta cronología, la confraria el deuria comprar en algún altre Uoc.^ Veritablement, donat que desconeixem l'origen d'aquesta informado sobre l'arribada del retaule a Vilanova en época moderna, i tenint en compte la tradició de la devoció a la Mare de Déu a la vila, alio mes factible és creure que fou la mateixa confraria, qui a fináis del segle XV o principis del XVI, decidí encarregar l'execució del mateix. En primer lloc cal dir que el retaule (265 x 183 cm) es troba estructurat en tres carrers, el central lleugerament mes ampie que els dos laterals, i que a les seves taules es desenvolupa el cicle deis goigs de la Verge. Al compartiment central hi figura una representado entronitzada de la Mare de Déu, de carácter iconic (fig. 2). Amb la seva má esquerra sosté un ram de Iliris, element que ha servit per atorgar l'advocació a l'obra,^ mentre amb el seu brag dret sosté al Nen a la falda. Va ricament abillada amb túnica i una capa de brocat d'or, tot caient aquesta sobre * El present treball s'inscriu en el mare d'una beca predoctoral UdL concedida per la Universitat de Lleida. 1.- Esteve MESTREIROIGE, Historia de Vilanova de Bellpuig, Vilanova de Bellpuig, Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, 1999, pág. 33. 2.- Partint d'interpretacions simbóliques deis salms, el lliri ha estat interpretat tradicionalment com a sinónim de castedat, puresa i virgin

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments