Affordable Access

Gent gran a la biblioteca: més enllà de la lectura del diari

Authors
Publisher
Item: revista de biblioteconomia i documentació
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Gent gran a la biblioteca: més enllà de la lectura del diari G de Iva RES acti gen s’hi form s’hi cion espe 1 El c luc cio esce resa por púb tots form L me mar la so tun item 36 (2004) / 41-57{ Ivan Artic 1. M b ent gran a la biblioteca: més enllà la lectura del diari na ARES SEIJO UM: La Biblioteca Can Peixauet de Santa Coloma de Gramenet ofereix quatre vitats destinades a gent gran: curs d’Internet per a adults, club de lectura per a t gran, visites guiades per a adults i gent del barri explica contes. D’una banda analitza la població del barri del Raval i s’hi descriuen les activitats, les diferents es de difusió i el seu finançament, i se n’avalua el rendiment. D’altra banda proposen actuacions de millora dels serveis per a gent gran i, per últim, es rela- en amb els projectes i les directrius europees sobre l’adequació de serveis a sectors cials. INTRODUCCIÓ oncepte de biblioteca pública ha canviat a mesura que la societat ha evo- ionat. Les transformacions socials s’han fet notar en el camp de les rela- ns, de l’oci i la cultura, de les ocupacions laborals; i han dibuixat un nou nari per a la biblioteca pública. Tal i com afirmen Carme Mayol i Te- Mañà, la societat de la informació és la transformació social més im- tant des de la revolució industrial, i «dins d’aquest context la biblioteca lica és, fonamentalment, un centre d’informació i de cultura adreçat a els ciutadans i ha de respondre també a l’exigència de transformar la in- ació en coneixement».1 es activitats destinades a la gent gran representen un canvi en l’enfoca- nt dels serveis bibliotecaris cap a un sector de la població normalment ginat i potencialment fort. Els cursos d’Internet són un intent d’apropar cietat de la informació a una generació que normalment ignora les opor- itats que ofereixen les tecnologies de la informació. La posada en marxa 41 a Ares. Biblioteca Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet). [email protected] le rebut l’abril de 2003 añà, Teresa; Mayol i Fer

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F