Affordable Access

Avrupa Birliği Çevre Politikası Çerçevesinde Çevre Vergileri

Authors

Abstract

Avrupa Birliği’nin yönetilmesi ve denetlenmesi en zor politikalarından birisi de çevre politikasıdır. Avrupa bütünleşmesinin temel unsurlarından biri olarak kabul edilen serbest rekabet ve serbest dolaşımın sağlanması, yaşam kalitesinin daha da yükseltilmesi ve çevre kirliliğinin siyasal sınırları tanımaması olgusu, çevre alanında da ortak girişimleri ve ortak bir politikayı zorunlu kılmakta, üye ülkeleri, ellerindeki imkanları bu konuda ortaklaşa ve dayanışma içinde kullanmaya yöneltmektedir. Bu durum, bir çok Avrupa ülkesinde çevre politikaları kapsamında mali araçların kullanımının önemini de artırmaktadır. Çevre politikası’nın finansmanında üye ülkeler tarafından en yaygın olarak kullanılan ekonomik araç çevre vergileridir ve 1980 yılından itibaren bu vergilerin toplamlari ve GSYİH içindeki payı giderek artmaktadır.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.