Affordable Access

Međunarodno znanstveno savjetovanje WoodEMA 2011

Authors
Publisher
Forestry faculty of University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

DrvnaIndustrija_03-2011.indd ........................................................... Sajmovi i izložbe DRVNA INDUSTRIJA 62 (3) 235-236 (2011) 235 Me|unarodno znanstveno savjetovanje WoodEMA 2011 U organizaciji Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Sveučilišta u Ljubljani i međunarodne aso- cijacije za ekonomiku i menadžment u preradi drva i proizvodnji namještaja WoodEMA, i.a., u Kozini (Slo- venija) od 8. do 10. lipnja 2011. godine održano je 4. međunarodno znanstveno savjetovanje pod naslovom WoodEMA 2011 - Development trends in economics and management in wood processing and furniture ma- nufacturing. Za savjetovanje je na 34 rada prijavljeno 60 auto- ra iz devet europskih zemalja i iz Sjedinjenih Američkih Država. Savjetovanju je nazočilo 30 autora. S. Borkowski i R. Stasiak-Betlejewska (Poljska) održali su predavanje o stanju i trendovima na europ- skom tržištu drvnih proizvoda. J. Drabek i M. Merkova (Slovačka) u svom su se radu bavili mogućnostima vrednovanja povrata inve- sticija u ljudske potencijale. K. Durkova (Slovačka) također se bavila lju- dskim potencijalima i predstavila je rad s temom pogo- dnosti zaposlenika u drvoprerađivačkoj struci. J. Dvoraček i H. Mat’ova (Slovačka) u svom su radu predstavili fi lozofi ju dizajna za sve, odnosno izra- du namještaja namijenjenu osobama s invaliditetom te obradili percepciju javnosti o takvom namještaju. P. Gejdoš (Slovačka) predstavio je rad o uvođenju sustava ISO 9000 u drvoprerađivačku djelatnost u Slovačkoj. B. Glavonjić, M. Nešić i P. Sretenović (Srbija) dali su prikaz socioekonomskog značenja proizvodnje drvenog ugljena u Srbiji. K. Greger, K. Bičanić i D. Glumac (Hrvatska) predstavili su provođenje sustava upravljanja kvali- tetom u proizvodnji namještaja. S. Hasanić, S. Brdarević i M. Obučina (Bosna i Hercegovina) dali su prikaz kontrole kvalitete masiv- nih drvnih ploča primjenom dijagrama trošak–učinak. M. Hitka, A. Hajdukova i M. Sirotiakova (Slovačka) u svom su se radu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments