Affordable Access

Publisher Website

Profil diagnostyczny wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej

Authors
Journal
Pediatria Polska
0031-3939
Publisher
Elsevier
Publication Date
Volume
83
Issue
2
Identifiers
DOI: 10.1016/s0031-3939(08)70268-3
Keywords
  • Ostra BiałAczka Limfoblastyczna
  • Wznowa
  • Immunofenotyp
  • Indeks Dna
  • Kariotyp
  • Acute Lymphoblastic Leukemia
  • Relapse
  • Immunophenotype
  • Dna Ploidy
  • Karyotype

Abstract

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem u dzieci. Pomimo stałego postępu w terapii ALL, u około 20% pacjentów z tą chorobą dochodzi do wznowy. Szacuje się, że wznowa ostrej białaczki limfoblastycznej może być traktowana jako czwarty co do częstości nowotwór wieku dziecięcego. Cel pracy Analiza profilu diagnostycznego ALL w okresie rozpoznania i we wznowie szpikowej. Pacjenci i metodyka Badaniom poddano 24 pacjentów ze wznową szpikową ALL, u których przeprowadzono analizę profilu diagnostycznego choroby w momencie rozpoznania i jej wznowy (morfologia limfoblastów wg klasyfikacji FAB, badania cytochemiczne, analiza immunofenotypu metodą cytometrii przepływowej, ocena indeksu DNA i analiza cyklu komórkowego, analiza wyników badań cytogenetycznych i molekularnych). Wyniki We wznowie stwierdzono zmiany w morfologii blastów (u 3 pacjentów z L1 na L2), zmiany reakcji PAS łącznie u 4 dzieci, zmiany w immunofenotypie u 7 pacjentów, w tym u 4 z ALL z linii B-komórkowej oraz u 3 z rozpoznaniem ALL linii T-komórkowej. Zmiana immunofenotypu była związana ze zmianą wartości indeksu DNA w 3 przypadkach. Stwierdzono 2,4-krotnie większe ryzyko wznowy u pacjentów, u których na limfoblastach nie występował antygen CD10 (tj. pre-pre-B-ALL lub T-ALL) niż u pacjentów z obecnością CD10 (tj. common-pre-B-ALL). We wznowie stwierdzono nieprawidłowy kariotyp limfoblastów u większości pacjentów. Wniosek We wznowie ALL u dzieci stwierdza się zmiany w morfologii i immunofenotypie limfoblastów, częstsze występowanie bardziej niedojrzałego immunofenotypu, złożonych zaburzeń cytogenetycznych oraz rzadkie występowanie korzystnych zmian cytogenetycznych.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments