Affordable Access

Riquesa prehistòrica de la comarca de Solsona

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Riquesa prehistòrica de la comarca de Solsona It IN,TITI (A ) (,ATALASA u' 111x1 (1k1A NA TIT RAI Riquesa prehistorica de la comarca de Solsona per FREDERIC VIVA. C. M. F. L'errada opinio, generalitzada durant algun temps, de que escas- sejaven a Catalunya els records i petjades de la civilitzvcio megalitica, va cada dia rues desfent-se i rectificant se, coerces als treballs dell geolegs i aficionats a la Prehistirria. Despres que S a in p e r e don 'I a coneixer alguns de nostres monuments megalitics desde las columnes de la Revista de Ciencias Historicas (1880-1881), es cregue que era reduidissim el perimetre de terres catalanes on podien trobar-se rastres d'aitals curioses construccions. limitat solament a algunes petites extensions de les provfncies de Girona i Barcelona. Aixampla bona cosa D. L I u i s M. I V i d a I aquestes estretes fites l'any 1X893.. publicant la troballa i descripcio de bon nombre de dolmens i menhirs de la provincia de Lleida, amb alguns mes descoberts a la de Girona; anys despres allarga aquesta Ilista, fent pujar fins a 24 els dolmens reconeguts o visitats per ell mateix. Tarragona volgue contribuir tambe a enriquir els coneixements prehistorics de la provincia amb la col laboracio de D . Pan T e i xi d o r , qui publica I'any 1899 la descripcio d'una dotzena de baumes dels troglodites que poblaren la regio tarragonina. Amb els Iloats treballs d ' E n Pere A l s i us sobre Serinya i els d ' E n C a z u r r o sobre megalits de la comarca de Girona, amb d'altres monografies donades a l estampa darreranent, s'es vist creixer considerablement i multi- plicar-se les comprovants de la cultura megalitica de tot el territori catala, palesant fins a la evidencia que I'opinio aquella de que no es trobava a Catalunya eixa mena de monuments era filla solament del desconeixement i de la falta d'investigacio detinguda. Amb tot i aixo, que sobrava rao a M n. F o n t quan assegurava I'any 1905 que mancava encara molta feina a fer en I'estudi de la

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F