Affordable Access

Cròniques - L'Alt Empordà

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

6 > revista de girona 273 cròniques L’ALT EMPORDÀ joan ferrerós Santa Creu | A Figueres, les fires d’en- guany han estat més curtes —un cap de setmana menys— i més barates que de costum. Amb tot, potser ajudat pel bon temps que ha fet, sembla que el públic n’ha quedat satisfet: parades de pintu- ra i de llibres, de productes nacionals i de menjars exòtics, d’artesania, espec- tacles... han ocupat el centre de la vila, i la gent, com un beixamel, ha envaït passadissos i racons. Una cosa que, se- gons sento a dir, ha resultat són les ano- menades «Les justes del rei don Jaume», un espectacle de carrer que executa una companyia de nom Drakònia, dirigida per una Mireia Blasco que en l’especta- cle és Joana d’Urgell, una superwoman que, a cavall i armada de llança i espa- sa, lluita contra homenots que es diuen Èric el Despietat o Llorenç de Figueres. Ara deu estar de moda això de les llui- tes: a Roses i a l’Escala, per entretenir el turista, intermitentment, uns galiassos disfressats de romans lluiten a la platja com si fossin gladiadors. A Figueres, els de don Jaume s’han servit de mitja Ram- bla, davant d’unes grades on s’asseia el públic que hi cabia; com que ha anat força bé, la Mireia i segurament les cria- tures i els pares llurs ja deuen entreveure .EL BAIX EMPORDÀ gerard prohías 1887 | L’any 1887, a l’Empordanet tam- bé passaven coses. Per exemple, el Centre Fraternal de Palafrugell. L’any 1887 van passar coses. Arreu. Arreu sempre passen coses. A Chica- go es van executar quatre anarquistes que lluitaven per la jornada de vuit hores. I, igualment als Estats Units, es va registrar legalment la marca Coca- Cola. També a l’Empordanet va passar alguna cosa. A Sant Feliu de Guíxols hi naixia Gaziel, el magnífic periodis- ta, catalanista i republicà i, per tant, anatema durant molts anys, però re- cuperat amb més o menys intensitat i gràcia aquestes darreres dècades. Fa 125 anys, d’això. També fa 125 anys del nostre Carrilet. I fa 125 anys de

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments