Affordable Access

Download Read

Kukuljica, M. Zaštita i restauracija filmskog gradiva. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2004. 341 str.

Authors
Publisher
Croatian State Archives; [email protected]

Abstract

Microsoft Word - Kukuljica1.doc Kukuljica, M. Zaštita i restauracija filmskog gradiva. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2004. 341 str. Autor, Mato Kukuljica, u sedmom svesku niza Prilozi za povijest hrvatskog filma i kinematografije u izdanju Hrvatskoga državnog arhiva, sažeo je svoju cjelokupnu profesionalnu djelatnost na području zaštite i restauriranja filmskoga gradiva. Radi se o svojevrsnom udžbeniku koji će nesumnjivo poslužiti kao vrijedno štivo stručnjacima, ali i početnicima u tom području budući da nas autor metodički vodi kroz povijest nastanka i uporabe filma kao medija, proces proizvodnje filmske vrpce, dajući uvid u njegovu kemijsku strukturu i moguće procese uvjetovane vremenom i okolinom kako bi se mogla sagledati bit zaštite, restauriranja i pohrane tog osjetljivoga gradiva. Knjiga, uz predgovor i uvodne napomene, sadrži dvanaest poglavlja te sažetak, popis literature, izvora i dokumentacije, te popis filmskih arhivskih ustanova spomenutih u knjizi, kazalo osoba i kazalo filmova. U prvom poglavlju, Prve ideje o potrebi čuvanja filmskog gradiva i osnivanje filmskih arhiva, autor ističe važnost pohranjivanja filmskoga gradiva u svrhu zaštite, koje se kod nas uvodi osnivanjem Hrvatske kinoteke 1979. na temelju Zakona o kinematografiji iz 1976. Nadalje, riječ je o osnivanju velikih nacionalnih filmskih arhiva i Međunarodnog udruženja filmskih arhiva (Federation Internationale des Archives du film: FIAF). Temeljni je zadatak filmskih arhiva i filmskih arhivista trajna pohrana filmskoga gradiva u svim izvornim oblicima, formatima, podlogama. U drugom poglavlju, Pregled razvitka kinematografskog medija (filma), autor opširno opisuje nastanak i razvitak filmske tehnologije – od prvih pokušaja izrade filmske vrpce i pojave filmske vrpce u bojama do stvaranja prvih zvučnih zapisa. U trećem se poglavlju, Osnovne karakteristike filmske vrpce, izlažu i analiziraju podaci i saznanja iz suvremenih znanstvenih istraživanja. Činjenica je da bez temeljn

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F