Affordable Access

Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 49, 1, 3/4(2006)

Authors
Publisher
Croatian State Archives; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Prikazi i recenzije, Arh. vjesn., god. 51 (2008), str. 467-568 499 gesetzblatt i sekundarne predmetne literature. Dieter Lautner u svojem članku Quellen zum Osthandel Österreichs am Beispiel ausgewählter Aktenbestände des Archivs der Republik izvještava o arhivskim izvorima za povijest trgovačkih odnosa sa zemljama Istoka, koji se nalaze u odjelu Arhiv Republike (gradivo od 1918. nao- vamo) Austrijskog državnog arhiva. O arhivskim izvorima u slovačkim arhivima izvijestili su L'udovít Hallon i Miroslav Londák u članku pod naslovom Sources and Possibilities of Research on Slovak-Austrian Economic Relations after the Second World War. Arhivskim izvorima za povijest čehoslovačko-austrijskih gospodarskih odnosa nakon Drugog svjetskog rata u češkim arhivima posvećen je rad Bohumíra Broma Der Zugang zu Quellen über tschechoslovakisch-österreichische Wirtschafts- beziehungen zwischen 1945 und 1989 in tschechischen Archiven. Konačno, ovaj svezak zaokružen je radom, koji tematski ne pripada krugu os- talih članaka, ali otvara perspektive novim istraživanjima gospodarskih odnosa neut- ralnih država sa zemljama Istoka, pa Pekka Sutela u radu Finnish Trade with the USSR: Why Was It Different? odgovara na pitanje, kako to da je trgovina Finske s komunističkim zemljama, za razliku od trgovine drugih država s Istokom, bila pro- fitabilna. Ivan Filipović Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 49, 1, 3/4(2006). Ovaj hvalevrijedan časopis u izdanju Hrvatskoga knjižničarskog društva u ovom broju donosi niz članaka koji pružaju nove informacije i inovacije na području knjižničarske struke. U broju 1 iz 2006., u članku Ane Barbarić i Aleksandre Horvat pod nazivom Katalogizacija službenih publikacija: prednosti i nedostaci uporabe formalnih i korporativnih odrednica, autorice iznose svoja razmatranja nazivlja u službenim publikacijama, te uvođenja novih izraza u iste. U sljedećem članku Pre- radba norme ISO 3297 Information and documentation – International Standard Serial Number

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F