Affordable Access

Pogled u fenomenologiju

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Fenomenologija
  • Filozofijsko Razumijevanje

Abstract

Igra se prihvaća isključivo dobrovoljno. Ona ima cilj u samoj sebi, i prati je osjećaj radosti, sa sviješću da je ona nešto drugo nego obični život. Funk­ cija igre za čovjeka jest »poiesis«, smišljanje koje se odvija u prostorima duha. Ostvarivanje spomenutih komponenti psihonervno uravnotežene ličnosti pret­ postavlja i solidan odgoj, u kojemu — s J. Bernardom — treba težiti za ovim: »Najveći ponos? Biti ne prvi, nego jedini!« Za uzrast takve jedincatosti čo­ vjeka kao osobe potrebno je da odgojitelji, koliko je god moguće na način igre, izvršuju svoj rad u ljubavi. P. Daćo raspravlja o glavnim postavkama odgoja. Evo nekih od tih postavki: — Odgajanje drugih počinje odgajanjem samih sebe! Odgajanjem ne smijemo odgajaniku nametati vlastita omeđenja i uniformnost! Nema odgoja bez ljubavi koja se sastoji u davanju, bez pri­ manja! Nema gore tragedije od one kad odgajanik bude sveden na roditeljev ili odgojiteljev ukras u zapučltu! Konačno i učenje II. vat, sab. potvrđuje da je svetost posebno povezana sa svakodnevnom Ijudskošću, priprostošću, do­ brotom. Čovjek je neponovljiv i jedinstven. To je važno znati, i u tom e se sastoji šansa slobode razgranate u ljubav, igru i rad. čovjeku je. »ruka. u zvijezdi, korak u zemlji«. Tada je on potpun. Kako se vidi ova je Golubova knjiga vrlo zgusnuta i poučna; Želimo je pre­ poručiti svima onima koji su, u bilo kojoj funkciji, zainteresirani za odgoj zdrave, neotuđene, komunitarne, samosvijesne i vedre ličnosti čovjeka, kao pojedinca i društvenog bića. Autor u ovoj knjizi daje: specifičnu opću usm je- renost. On potiče na daljnja produbljivanja, uz svi jest da »potpunost« osobe zapravo nikada nije završno potpuna. U sadržajno nabijenim rečenicama, koje nalikuju ekspresionističkim portretima, najčešće je moguće prepoznati sebe i druge poznate nam osobe, u našim skretanjima i našim približavanjim a psihonervnoj ravnoteži. Onome koji to doista želi knjiga može poslužiti kao mjerodavan korektiv protiv pedagoškog narcizma. POGLED U

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments