Affordable Access

Carta manuscrita de Vicenç Caldés a Pere Calders , 2 setembre 1945

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Calders
  • Pere

Abstract

Universitat Autónoma de Barcelona Biblioteca d'Humanitats Eduard Rodríguez r Estimat amic: La teva carta ens va fer mol t contents. Ens vas fer reviure una epoca molt feli9 de la nostra vida, quan teníem sovint la casa plena de gent jove que ens rejovenia a la Rosa i a mi. A tu et comptavem -t'hi hem comptat sempre- entre els assidus més ben rebuts ... Gracies, Eduard, per haver vist el programa de televisió i fer-nos-ho saber amb tanta gentilesa i paraules i conceptes tan amables. /¡cJ sq ~Sima Rosa Artís abra9ada! ~~~cR¡ Barcelona 23/2/94 Sr. Eduard Rodríguez i Villaeseusa Arguiteete e/. Mallorea, 214, ltie :.lª 08008 BARCELONA Universitat Autónoma de Barcelona Biblioteca d'Humanitats Eduard Rodríguez i Villaescusa Mas Yebra núm. 5f zn, la 08022 - Barcelona sellaterra, 8 de setembre de 2006 Benvolgut Sr., Ja fa alguns dies que vam rebre la carta de Pere Calders que va trametre a la Universitat Autónoma. Volíem agrair-Ii sincerament aquest gest: la carta ja esta inclosa en el Fons Pere Calders i podrá ser consultada sense problemes com la resta de documents. La intenció d'aquesta carta és també fer-li una proposta: nosaltres desconeixem quina és la relació que I'unia aPere Calders, i creiem que ens podria ajudar a recuperar una part de la seva vida. És per aixó que voldríem demanar-lí, si Ii ve de qust, que ens escnvrs un document on expliqués la relació que tenia amb la família Calders-Artís, i quina és la vlsíó i el record que té d'aquell Pere Calders jove i felíc, com ell mateix assenyala en la carta. Seria una bona manera d'enriquir la informació que tenim sobre l'escriptor, la seva vida i la seva obra. Esperant la seva resposta, li aqraim de nou la seva desinteressada col-Iaboracíó. Cordialrnent, Jordi Castellanos Departament de Filologia Catalana Edifici B - Campus UAB 08193 - Bellaterra (Barcelona) 0511012006 un~si1n~u~~'r4i~na~otecrá1H~am~s J Magda Alemany De: Per a: Enviat: Adjunta: Tema: "Eduardo Rodriguez Villaescusa" <[email protected]> <d. fil.cat

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F