Affordable Access

Bellpuig 1988, núm. 080

Publisher
Redacció
Source
Legacy

Abstract

G ARTA * PORTADA "Moisès, salvat de les ai- gilies", quadre que es troba al Santuari çle Sant Salvador i del que n'es autor en Mes- tre (pare) i d,el que donam una explicacio a les planes interiors (plana 2) * LES ENSENYANCES MIT- GES Davant el començament dej curs a l'Institut i Forma- cio Professional: Xerrada amb els seus di- rectors i fitxa del Centre(planes 6 i 7) Breu història de l'Institut(planes 7 i 8) Editorial (plana 3) * POLÍTICA LOCAL Ple municipal del dia 10 d'oc ¿ubre (plana 10) * NOTICIARI * XERRIM XERRAM * ESPORTS * MRS COL.LABORACIONS %suit Lome 22 OCTUBRE 1988 No. 80 - V EPOCA - ANY XXIX - REVISTA QUINZENAL sumari 2 458 BELLPUIG 22 octubre 1988 Ia nostra pinacoteca Miguel Tow' MOISÉS SALVAT DE LES AIGÜES A Egipte, els fills d'Israel vivien feliços fins que es va alçar un nou rei que no conei- xia a Josep; partint d'aquí foren considerats miserables estrangers de l'Assia i obli- gats al treball gratuit. Els fills que les naixien havien de ser tirats al Nil i anegats. Una mare no té valor per o- fegar el seu i lo deposita dins d'una canastra de joncs molt ben preparada. Vetla el lloc on sol anar a banyar-se la filla del faraó i, al moment oportú, amolla l'aparell al riu. La princesa se commou davant el recent nascut, l'a- nomena Moisès "salvat de les aigües" i li cerca una dida. La própia mare, molt atenta, s'ofereix a nodrir-lo i és ac- ceptada. Es Moisès criat a la cort i aprèn tota la sabiduria d'E- gipte i també les seves debili- tats. Ja de major és majestu- ós i fort, i en lo seu front, il.luminant-lo, apareixen dos rams de llum sobrenatural. Sap mètodes d'encisament, i s encén de ràbia davant les injusticies. Un dia, passetjant per les obres del faraó on també treballaven els seus germans, va veure com un encarregat d'obres castigava a cops de fuet a un hebreu. No poguent aguantar aquell arbitre, el mata i lo va enter- rar en l'arena. Perseguit per la policia, se refugia a la ter- ra cie Madian, on contreu ma- trimoni amb una

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F