Affordable Access

Biomaterials : from degradation to regeneration

Authors
Publisher
University of Twente
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

081008 Oratieboekje afscheid Feijen “Biomaterials, from degradation to regeneration” door Prof. Dr. Jan Feijen 081008 Oratieboekje afscheid Feijen 13-10-2008 16:06 Pagina 1 081008 Oratieboekje afscheid Feijen 13-10-2008 16:06 Pagina 2 3 “Biomaterials, from degradation to regeneration” Afscheidscollege op vrijdag 21 november 2008 door Prof. Dr. Jan Feijen “B iom aterials, from degradation to regeneration” 081008 Oratieboekje afscheid Feijen NL 13-11-2008 09:36 Pagina 3 4 Inhoud: 1. De Start 2. De ‘Triangle’ 3. Het Onderzoek 4. Van Coördinatiecentrum CCBMT via het Instituut BMTI tot het Instituut BMTTM 5. Onderzoekfinanciering 6. Dankwoord 7. Referenties “B io m at er ia ls , f ro m d eg ra da tio n to re ge ne ra tio n” 081008 Oratieboekje afscheid Feijen NL 13-11-2008 09:36 Pagina 4 5 De Start Na mijn promotieonderzoek bij Prof. Hans Wijnberg aan de Rijks Universiteit Groningen aanvaardde ik op 1 januari 1970 een positie als wetenschappelijk medewerker in de groep van Prof. Adriaan Bantjes aan de Technische Hogeschool Twente, THT. Het programma van de groep was in opbouw en er werd nauw samenge- werkt met de groep van Prof. Schuijer. Mijn collega’s destijds waren Leen van der Does, Aat Bunk, Hessel van der Ploeg, Reinoud Gaymans en Hans van den Berg. Later kwam daarbij Ton Beugeling en voor een korte periode Klaas de Groot. In 1981 werd Prof. Pim Van Aken, destijds werkzaam bij het CLB, aangetrokken als deeltijdhoogleraar interne geneeskunde. Zijn inbreng als internist en hematoloog is voor ons van onschatbare waarde geweest. In deze beginjaren ontstond er binnen de vakgroep een grote interesse in de biomedische toepassingen van polymeren. Destijds waren er voor mij twee uitdagingen, namelijk het verder inwerken in de polymeerchemie en het ver- breden van de visie op het gebied van de biomaterialen. Daarom besloot ik om met mijn gezin een jaar naar de groep van Pr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F