Affordable Access

Деякі особливості індивідуально-авторського стилю як засобу створення художнього образу.

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТВОРІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Abstract

Оксана Волошина Кандидат філологічних наук, доцент. Деякі особливості індивідуально-авторського стилю як засобу створення художнього образу. Одним з нових напрямків дослідження в області теорії художнього тексту є виявлення функціонального навантаження його елементів, визначення явних та неявних смислів, що виникають як результат їх семантичної взаємодії з іншими елементами тексту, їх ролі у змістовій структурі тексту, віддзеркалення авторського ставлення до того, що повідомляється, до авторської мети, що розкривається в художніх образах. Для опису світу на мовному рівні необхідно визначити що саме зі світу, який ми відчуваємо, може виражатися в мові та яким закономірностям це вираження підвладне. Відчуття пов'язані з процесами, які відбуваються в психіці, чи с «душевними процесами». Чуттєве сприйняття як відправний пункт теорії відображення і процесу пізнання цікавило багатьох учених - філософів, астрономів, фізиків, фізіологів (Аристотель, Демокріт, І. Кеплер, Леонардо да Вінчі, М. Ломоносов, І. Павлов та ін.) В своїй книзі «Метафізика» Аристотель описує поступове зростання суб'єкту, що пізнає, до пізнання загального. Воно починається з чуттєвого сприйняття. Значення його в тому, що вони «составляют самые главные наши знания об индивидуальных вещах». Потім пізнання розвивається до ступеня досвіду, який можливий внаслідок повторюваності чуттєвих сприймань і накопичення в свідомості за допомогою пам'яті. Аристотель не лише говорить про функцію чуттєвого прийняття і досвіду пізнання, але і намагається зрозуміти їх механізм. У праці «О душе» він детально аналізує, що таке дотик, смак, зір, нюх та слух, і яке їх значення в пізнанні, розглядається нерозривний зв'язок духу та тіла, вплив тілесного стану на духовне. Духовний досвід зрячої людини відрізняється від духовного досвіду сліпого, який тільки чує та відчуває дотиком те, що зрячий бачить. Мислення також опосередковане відчуттями. Вивчаючи особливос

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments