Affordable Access

Dvostruko slavlje u MI "Pionir", Županja

Publisher
Croatian Dairy Union; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Mljekarska Industrija
  • Pionir Županja

Abstract

DVOSTRUKO SLAVLJE U Ml »PIONIR«, ŽUPANJA Ovogodišnje slavlje povodom dana kolektiva i rođendana Republike u Mljekarskoj industriji »Pionir«, PPK-a Županja, obilježeno je još jednom ve­ likom radnom pobjedom. Uspješno je izvršeno probno uhodavanje postrojenja nove sušare za mlijeko kapaciteta 300.000 litara dnevne prerade. Pored mlije­ ka u prahu, u novim kapacitetima će se proizvoditi natrijev kazeinat i zamje­ nice mlijeka za telad. Proizvodnjom kazeinata i zamjenica, znatno će se sma­ njiti uvoz ovih proizvoda, a time uštedjeti dragocjene devize koje su do sada trošene za uvoz ovih artikala. Poslovni rezultat ovog kolektiva u prvih devet mjeseci ove godine je, i po­ red znatnih teškoća, vrlo dobar. Ukupan prihod veći je za 32*^ /o od prošlogodi­ šnjeg, čisti dohodak za 42Vo, a osobni dohoci radnika za 34%. Ostvaren je do­ hodak po radniku od 449.000 dinara ili za 27 /^0 veći od prošlogodišnjeg. Zajednički snimak »Pionirovih« jubilaraca Ovi rezultati bi bili sigurno bolji da su cijene sirovog mlijeka bile stimu­ lativnije za proizvođača, pa bi proizvodnja bilježila porast, a ne blago opada­ nje. Ovo je naročito kod individualnih proizvođača, dok društveni sektor bi­ lježi porast proizvodnje mlijeka. Na ovoj svečanosti je Josip Puškarić, predsjednik Radničkog savjeta »Pio­ nira« podijelio jubilarne nagrade i priznanja 36 radnika, koji su u ovom ko­ lektivu proveli 10, 15, 20 i 25 godina. Dušan Miličić 374 Mliekarstvo 31 fl2^ 1981.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F