Affordable Access

Salvador Llobet, geògraf de la terra

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Salvador Llobet, geógraf de la terra Marc-Aureli VILA A l'any 1935, estudiosos en disciplines diverses, si bé relacionades amb les realitats de la geografia del país, feren per manera d'agrupar-se per tal d'esbrinar els efectes de la in- tervenció de les generacions de pobladors en la diversitat dels paisatges nacionals, i obte- nir, així, un millor coneixement de la vida i de la convivencia humana. Així nasqué la Societat Catalana de Geografia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Entre els fundadors de la Societat, hi figuraven homes que llavors i amb justícia, pesa- ven considerablement en la vida intel-lectual catalana. Sota l'ombra protectora d'aquests noms s'inscriviren en la Societat gent jovencana atreta per l'avinentesa que se'ls oferia de formar part d'uncenacle on hi havia persones d'una manifesta capacitat de treball en el camp de la geografia del país. La Societat era tota una promesa. Entre la gentjove inscrita com a fundadors de l'Entitat, hi havia Salvador Llobet, que, anys a venir, amb el seu es- forc, perseverancia i intel-ligencia esdevindria un geograf de molt alt nivell, El que escriu aquestes ratlles ingressa a la Societat Catalana de Geografia al mateix temps que ho feia en Llobet. Allo en que coincidien plenament ambdós joves era en l'any de naixenca: el de 1908. És amb íntima recanca que confessem que pel que fa a nosaltres ben poc o res arribárem a fer a la Societat. A només un any de la seva instal-lació, esclata la guerra no gens cerca- da ni volguda per part dels catalans. Finida la lluita, vingué el silenci a l'interior del país, imposat pels vencedors; ensems, s'esdevenia la dispersió per terres llunyanes tant de per- sones de reconeguda solvencia científica com també de molts dels qui aspiraven a realit- zar, amb el temps, quelcom de profit. El contacte entre el qui seria el professor universitari Salvador Llobet i nosaltres s'havia estroncat tot just iniciat. No obstant aixó, es féu evident que quelcom persistia. Un bon dia, l'amistat torna a prend

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F