Affordable Access

Fundacions de Santa Maria de Cervià i Santa Maria de Vilabertran en el context de la societat feudal (1053-1069), Les

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

EL DALFINAT DE GIRONA (1387-1388) PER JAUME RIERA I SANS La realitat efímera del segle XTV que portà el nom de Dalfmat de Girona ja era coneguda d'alguns historiadors antics. Pere-Miquel Carbo- nell i Andreu Bosch, per exemple, consignen expressament que l'infant Jaume, fill de Joan I, «s'intitulava dalfí de Gerona»; i Joan-Gaspar Roig i Jalpí, pel seu cantó, ja sabia que el ducat de Girona, creat l'any 1351, «después se mudo en el de Delfinado y de Principado».' A partir del segle XIX, tanmateix, el prejudicis i la manca d'informa- ció documental per part del historiadors han provocat, en alguns, que no sabessin explicar-se el títol de Dalfí que portà l'infant Jaume; en d'altres, que neguessin expressament la possibilitat d'un Dalfinat amb capital a Girona; i en tots plegats que deixessin de prestar-li atenció. La síntesi més recent sobre el Principat de Girona desconeix l'existència d'un Dalfinat entre els seus antecedents,^ i és debades que en cercaríem informació a VEnciclopèdia Espasa o a la Gran Enciclopèdia Catalana. Es comprèn bé,doncs, que el títol del present treball soni com a cosa rara, descone- guda, i suspecta de pura invenció. La manca d'informació documental que acabo de mencionar espero que serà suplerta amb l'allau de dades que aporto sobre els títols de què foren investits els successius primogènits del rei Joan I. M'excuso, doncs, de no començar aquesta exposició amb la indicació puntual dels nombro- ' CARBONELL, P.M., Chroniques de Espanya, Barcelona 1547, fol. 204; BOSCH, A., Summari. índex 0 epüome dels admirables y nobilissims títols d'honor de Cathalunya, Rosselló y Cerdanya, Perpinyà 1628, llibre 11, cap. XXIX; ROIG I JALPI, J-G., Resumen historial de las grandezas y antigüedades de al Ciudad de Gerona, Barcelona 1678, pàg. 422; BOADES, B., tibre dels Feyts d'Armes de Catalunya, Bar- celona, vol. 5, 1948, pàg. 57-58. La crònica reial que encapçala la darrera edició de les Constitucions y altres Drets de Cathalunya, Barcelona 1704

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F