Affordable Access

Nettsider som estetiske objekt. En kunstvitenskaplig analyse.

Authors
Publisher
Universitetet i Tromsø
Publication Date
Keywords
  • Vdp::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120
  • Webdesign
  • Kunstvitenskap

Abstract

Denne oppgaven handler om webdesign og det estetiske uttrykket i nettsider. De nettstedene som er tema i denne oppgaven, er nettsteder som i utgangspunktet ikke er laget som kunstverk, men som allikevel har en utforming og et uttrykk som gjør dem til estetiske objekter. Oppgaven handler ikke om internettkunst, som jo forlengst fått status som en egen kunstgenre, men heller om nettsteder som er laget med det formål å skulle kunne fungere som hjemmesider for privatpersoner eller firmaer, og til mer kommersielle nettsteder, der hensikten med å lage disse kan være alt fra presentasjoner til reklame eller internetthandel. Denne oppgaven har forsøkt å finne fram til egnede analysemetoder for webdesign med hensyn på denne type hjemmesider, og å undersøke om denne typen nettsteder har et estetisk uttrykk som gjør det interessant å undersøke dem i en kunstvitenskapelig kontekst. Oppgaven inneholder en analyse av tre valgte nettsteder ved hjelp av tre forskjellige analysemetoder. Disse metodene består av en formal analyse og tolkning, en analysemodell for visuell kommunikasjon og en analysemodell for webdesign. Videre innholder oppgaven beskrivelser av en del nettsteder innenfor Internet Art eller net.art for å forsøke å finne likhetstrekk og forskjeller mellom de to uttrykksformene.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.