Affordable Access

L’evolució turística a Croàcia i els seus efectes sobre el litoral des de l'Arxiduc fins a l'actualitat

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears

Abstract

1 L’EVOLUCIÓ TURÍSTICA A CROÀCIA I ELS SEUS EFECTES SOBRE EL LITORAL DES DE L’ARXIDUC FINS A L’ACTUALITAT TUTORS Dr. Guillem Pons Dr. Miquel Seguí AUTOR Jaume Vidal Rubí Projecte fi de màster Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals Febrer 2012 3 4 AGRAÏMENTS Als meus tutors Guillem Pons i Miquel Seguí per ajudar-me a elaborar aquest document i pel suport i ànims rebuts per part seva. Als companys i professors del màster APGAL. A Maria Antònia Gil, Joan Miquel Sorell i altres amics que m’han ajudat en moments difícils al llarg de la redacció del document. A la directora del màster Joana Maria Seguí. Als meus pares i als padrins que tant hem troben a faltar. A Juan Ramis per deixar-me formar part del seu somni i projecte NIXE III. A tots el que navegàrem al llarg de gairebé dos mesos pel Mediterrani, Guillermo, Bea, Pep, Pedro, Miquel Àngel i companyia. A Helga Schwendinger per la seva passió per l’Arxiduc Lluís Salvador. A Gerli Hofer per fer-me sempre costat 5 1. INTRODUCCIÓ 7 1.1 Àrea d’estudi 8 2. OBJECTIUS 11 3. METODOLOGIA 12 3.1 Base històrica 12 3.2 Viatge a Croàcia 13 3.3 Indicadors i recerca documental 14 4. ANÀLISIS 14 4.1 Medi físic 14 4.1.1 Geografia 14 4.1.2 Clima 15 4.2 Biodiversitat 19 4.2.1 Flora 21 4.2.2 Fauna 21 4.3 Sistemes naturals (hàbitats) 25 4.3.1 Aigües continentals superficials i aiguamolls 26 4.3.2 Hàbitats interiors sense o escassa vegetació 27 4.3.3 Hàbitats de praderies, pantans i torberes 28 4.3.4 Matollars 29 4.3.5 Boscos 29 4.3.6 Hàbitats costaners 30 4.3.7 Hàbitats marins 31 4.3.8 Hàbitats subterranis 32 4.4 Territori i Paisatge: Parcs Nacionals i Parcs Naturals 33 4.4.1 Brijuni (Istria) 34 4.4.2 Risnjak (Kvarner) 34 4.4.3 Velebit Septent

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments