Affordable Access

La Societat Catalana de Química es mou...

Publisher
Revista de la Societat Catalana de Química
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

urant els dies 26 i 27 de gener de 2004 se celebrà a la Universitat Rovira i Virgili, a Tar- ragona, la Tercera Trobada de Joves Investi- gadors dels Països Catalans, organitzada per la Societat Catalana de Química amb una participació de dos-cents trenta congres- sistes. L’objectiu era establir un fòrum de discussió científica en què els joves investigadors fossin els protagonistes. La trobada s’estructurà en dues jornades que van incloure tres conferències plenàries, unes seixanta comunicacions orals i una taula rodona. La conferència inaugural va ser impartida per la professora Pi- lar González-Duarte (Universitat Autònoma de Barcelona), amb el títol «Metal·lotioneïnes: una família excepcional de metal·loproteïnes». El professor Miguel de la Guardia (Univer- sitat de València) va parlar sobre «L’espectroscòpia analítica: una eina per a resoldre problemes». La darrera ponència va anar a càrrec del professor Toribio Fernández (Centre d’Elec- troquímica i Materials Intel·ligents, Universitat Politècnica de Cartagena). Les comunicacions orals es van distribuir en vuit simposis, des- envolupats en dues sessions paral·leles. Simposi 1: «Teoria i modelatge» «Estudi mitjançant la teoria del funcional de la densitat de di- ferents formes polimòrfiques de la sílice». Carina Arasa, De- partament de Química Física i CeRQT, UB. «Efecte dels contraions en la ruptura heterolítica de l’enllaç H-H». Maria Besora, Departament de Química, UAB. «Mesures contínues de forma i camins de mínima distorsió». Jordi Cirera, Departament de Química Inorgànica i CeRQT, UB. «Estudis teòrics de mecanismes moleculars de reaccions cata- litzades per enzims mitjançant una metodologia QM/MM. Aplicació a la LDH i la DHFR». Silvia Ferrer, Departament de Química Física, UV. «Estudi teòric de la naturalesa física de les interaccions anió- p». Carolina Garau, Departament de Química, UIB. «Estudi teòric del mecanisme de la reacció entre H2CCO i NO». Àlex Mansergas, Institut d’Investigacions Químiques i Am- bient

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F