Affordable Access

Lotgevallen van de onderafdeling der Wiskunde en Informatica:over de periode januari t/m december 1981

Publisher
Technische Universiteit Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

T E C H N I S C H E H O G E S C H O O L E I N D H O V E N Onderafdeline der Wiskunde en Informatics L O T G E V A L L E N VAN DE O N D E R A F D E L I N G D E R WISKUNDE E N I N F O R M A T I C A O V E R H E T J A A R 1981 J U L I 1 9 8 2 Ontwerp decoratie omslag: ir, R.M.A. Wieringa blz. - 1. Personalia onderafdeling der Wiskunde en Informatica 2. Samenstelling onderafdelingscomissies 3. Andere organisatorische en/of comissiewerkzaamheden 4. Onderwijs 4.1. Het algemeen wiskundig onderwijs 4.2. De studierichting wiskundig ingenieur 4.3. De studierichting informatics ingenieur 4.4. Syllabi 5. Onderzoek en service 5.1. Vakgroep Analyse, discrete wiskunde, algebra en logica 5.1.1. Onderzoekthema's 5.1.2. Samenwerkingsverbanden 5.1.3. Omvang van het onderzoek 5,1.4. Publikaties 5.1.5. Memoranda 5.1.6. Voordrachten 5.1.7. Bezoek aan internationale congressen en buitenlandse instituten 5.2. Vakgroep Toegepaste analyse, mathernatische Eysica, numerieke wiskunde en rnechanica 5.2.1. Onderzoekthema's 5.2.2. Omvang van het onderzoek 5.2.3. Publikaties 5.2.4. Memoranda 5.2.5. Voordrachten 5.2.6. Bezoek aan internationale congressen en buitenlandse instituten 5.2.7. Promotie 5.3. Vakgroep Kansrekening, statistiek, operations research en systeemtheorie 5.3.1. Onderzoekthem's 5.3.2. Samenwerkingsverbanden 5.3.3. Omvang van het onderzoek 5.3.4. Publikaties 5.3.5. Memoranda 5.3.6. Voordrachten 5.3.7. Bezoek aan internationale congressen en buitenlandse instituten 5.3.8. Promoties 5.4. Vakgroep Informatica 5.4.1. ~nderzoektherna's 5.4.2. Omvang van het onderzoek 5.4.3. Publikaties 5.4.4. Memoranda 5.4.5. Voordrachten 5.4.6. Bezcek aan internationale congressen en buitenlandse instituten 6. Afstudeervoordrachten 7. Voordrachten in het algemeen wiskunde colloquium 8. Bestuur 9. Studenten Gemeenschap Wiskunde 1. PERSONALIA ONDERAFDELING DER WISKLNDE EN INFORMATICA ==tl=====

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments