Affordable Access

Simpozij „Bolesnikova sigurnost – bolesnik u središtu“

Publisher
C.T. - Poslovne informacije; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

37M E D I X • S P E C I J A L I Z I R A N I M E D I C I N S K I D V O M J E S E č N I K • W WW. M E D I X . C O M . H R Stručna događanja Tema ovogodišnjeg Simpozija o kvaliteti zdravstvene zaštite u Eduka- cijski centar Psihijatrijske bolnice Vrapče privukla je brojne sudionike iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva. Cilj simpozija bio je poticanje svje- snosti o važnosti bolesnikove sigurnosti u kvaliteti zdravstvene zaštite te jačanje uloge bolesnika i javnosti. Bolesnikova sigurnost i bolesnik u središtu imperativ su kvalitetne zdravstvene skrbi i područje izazova i prioriteta svakoga zdravstvenog sustava. Razvoj i poboljšanje bole- snikove sigurnosti i kulture kvalitete zahtijevaju dodatno znanje i vje- štine, uspostavljanje metoda, alata i naučenog u praksu, te integriranje upravljanja rizicima u sustav upravljanja, istaknuto je tijekom simpozija U Zagrebu, je 12. veljače 2010. godine u Edukacijskom centru Psihijatrijske bolnice Vrapče održan 3. simpozij o kvaliteti zdravstvene zaštite. Skup je organizi- ralo Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite Hrvat- skog liječničkog zbora. Pokrovitelj je bilo Ministarstvo zdravstva i so- cijalne skrbi Republike Hrvatske, a suorganizatori Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, Hrvatska liječnička komora, ured Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvat- skoj, Udruga poslodavaca u zdrav- stvu i Koalicija udruga u zdravstvu te Europsko društvo za kvalitetu zdrav- stvene zaštite. Tema simpozija bila je „Bolesnikova sigurnost – bolesnik u središtu“, a cilj poticanje svjesnosti o važnosti bolesnikove sigurnosti u kvaliteti zdravstvene zaštite te jača- nje uloge bolesnika i javnosti. Simpoziju je nazočio velik broj sudionika iz cijele Hrvatske i različi- tih medicinskih disciplina. Otvore- nju simpozija nazočili su dr. Romana Katalinić, predstavnica Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, dr. Rena- to Mittermayer, ravnatelj Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, prim. dr. Hrvoj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments