Affordable Access

Download Read

El comediant fa de lletra C

Authors
Publisher
Universitat de Vic

Abstract

Wallace Stevens Trad. Víctor Obiols THE COMEDIAN AS THE LETTER C I The World without Imagination Nota: man is the intelligence of his soil, The sovereign ghost. As such, the Socrates Of snails, musician of pears, principium And lex. Sed quaeritur: is this same wig Of things, this nincompated pedagogue, Preceptor to the sea? Crispin at sea Created, in his day, a touch of doubt. An eye most apt in gelatines and jupes, Berries of villages, a barber's eye, An eye of land, of simple salad-beds, Of honest quilts, the eye of Crispin, hung On porpoises, instead of apricots, And on silentious porpoises, whose snouts Dibbled in waves that were mustachios, Inscrutable hair in an inscrutable world. One eats one paté, even of salt, quotha. It was not so much the lost terrestrial, The snug hibernal from that sea and salt, That century of wind in a single puff. What counted was mythology of self, Blotched out beyond unblotching. Crispin, The lutanist of fleas, the knave, the thane, The ribboned stick, the bellowing breeches, cloak Reduccions EL COMEDIANT FA DE LLETRA C* I El món sense imaginació Nota: l'home és la intel.lig&ncia del seu sbl, L'espectre sobiri. Com a tal, el Sbcrates Dels caragols, músic de les peres, principium I lex. Sed quaeritur: jaquesta prbpia perruca De les coses, aquest pedagog embabauat, És preceptor de la mar? Crispi, del mar estant, Crea en el seu dia un toc de dubte. Un ull aptissim per a gelatines i faldilles, Baies vilatanes, un ull de barber, Un ull de terrer, de simples meners d'ensalada, D'edredons honestos, I'ull de Crispi, fit En marsuins, en lloc d'albercocs, En marsuins silents amb els morros Fangant en ones que eren mostatxos, Ph1 inescrutable en un món inescrutable. Hom menja un paté, Bdhuc salat, aixb diuen. No era tant el terrestre perdut, El confortable hivernal eixit d'aquestes mar i sal, Aquest segle de vent en una sola ratxa. El que comptava era la mitologia del jo, Tacat fins l'intacable. Cris

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments