Affordable Access

Tính tự tin và cảm xúc lo lắng của học sinh trung học cơ sở Hà nội

Authors
Publication Date
Keywords
  • Tự Tin
  • Cảm Xúc Lo Lắng
  • Học Sinh
  • Hà Nội

Abstract

ở bài viết này, tác giả tìm hiểu hai yếu tố là tính tự tin và cảm xúc lo lắng của học sinhTHCS. Qua nghiên cứu cho thấy, lĩnh vực học sinh THCS Hà nội đạt được tính tự tin cao và cả những lo lắng chính là trong lĩnh vực học tập. Trên cơ sở những kết quả này nhà trường và các bậc phụ huynh có thể xây dựng những tác động hợp lý nhằm nâng cao tính tự tin và giảm đi cảm xúc lo lắng trong tính cách của các em, để các em có được thành tích cao trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.