Affordable Access

Az emlőbesugárzásnál alkalmazott tangenciális mezők multiszegmentálásával javiitható a céltérfogat dózis-homogenitása

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Human Health Sciences :: Radiology
  • Nuclear Medicine & Imaging [D23]
  • Sciences De La Santé Humaine :: Radiologie
  • Imagerie Médicale Et Médecine Nucléaire [D23]

Abstract

265magyar sugárterápiás Társaság kongresszusa Magyar Onkológia 49. évfolyam 3. szÁm 2005 2003-tól 2005 elsô negyedévéig 37 rectumtumoros betegek kezeltünk preoperatív céllal konkomittáns radiokemoterápiával. Ezen kezelési gyakorlatunkat és az elért eredményeket mutatjuk be az elôadásban. Preoperatív radiokemoterápiát klinikai T3, T4 és/vagy Nx, N1 status esetén javalltunk. A kezelt betegek átlagéletkora 54, év, 19 férfi és 18 nô. A radiokemoterápia minden esetben konformálisan, CT alapú 3D tervezéssel történt, 4,8 Gy frakciódózisok- kal, 45-50,4 Gy összgócdózissal. A kemoterápia 10 beteg esetében napi 825 mg/m2 Xeloda volt a sugárkezelés teljes idôtartama alatt. 27 beteg esetében pedig a sugárkezelés 1. és 5. hetében 5FU folyamatos infúzióját adtuk 1000 mg/m2/nap dózisban. A mûtét a legtöbb esetben a radiokemoterápia befejezése után 4-6 héttel következett. A Xelodával kezelt betegeknél 1 esetben komplett pathológiai remisszió jött létre, további 3 esetben downstaging. Az 5FU-val kezeltek között komplett pathológiai remisszió nem jött létre, downstaging-et 7 esetben sikerült elérni. Az alsó/ alsó-középsô harmadi lokalizációjú rectumtumoros betegeink mûtéti típusai között a két kezelési csoportban érdemi különbséget nem találtunk, a létrejött downstaging arány is közel azonos. A per os terá- pia a betegek számára kényelmesebb, a toxicitásban lényeges különbség nincs. A modern sugárterápia már elképzelhetetlen a CT/MR alapú számítógépes besugárzástervezés nélkül, ami lehetôvé teszi a céltérfogat megfelelôen homogén ellátottságát a rizikószervek maximális védelme mellett. A Kaposvári Egyetem Egészségtudományi Centrum korszerû diagnosztikus és terápiás készülékparkja és in- formatikai háttere a munkahelyek on-line összeköttetésével lehetôvé teszi azt, hogy csaknem az összes be- teg 3D besugárzástervezés alapján részesüljön sugárterápiában. Az elôadás célja áttekintést adni az intézetünkben történô teleterápiás kezelések döntô többségét adó besu- gárzások technikáiról. A besugárzási technikák

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments