Affordable Access

Velimir Piškorec, GEORGIANA -RASPRAVE I OGLEDI O ĐURĐEVEČKOM GOVORU I HRVATSKOKAJKAVSKOJ KNJIŽEVNOSTI, (Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta : FF-Press, Zagreb, 2005.)

Authors
Publisher
Department for Croatian studies, Faculty of Philosophy, University of Rijeka
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

PRIKAZI FLUMINENSIA, god. 18 (2006) br. 1, su. 125-157 147 mora biti i cinjenica drugoga/drugih stilo- noga jezika (i uopce u poimanju odnosa va, sto je pogresno u jednome, ne mora standarda i sustava) pokazao u pravome biti pogreskom i u drugome funkcional- smislu odrazom jezicne suvremenosti. nom stilu. Oodajemo, poznavajuci visedesetljetni Na~on uvida u o~aj, prirucnik, ?r:u rad obojice autora, postavljanje se, a gramatlku hrvatskoga Jezlka u 21. stolJecu, naravno i ispunjenje takva visoka cilia preostaje zakljuciti da se kako u pristupu I d '.h ' v k,' t" / , ,.,. mogo 0 nIl loce Iva I, I metodologlJI taka I u odnosu prema normi i normiranju hrvatskoga standard- Mihaela Matesic JEZICNI I KULTURALNI KONTAKTI ~ SPRACHKONTAKTE UNO REFLEXIONEN. Velimir Piskorec (ur.) Poseban broj casopisa Zagreber germanistische Beitrage. Odsjek za germanistiku Sveucilista u Zagrebu, Zagreb 2004 (Beiheft 7) CasopisOdsjekazagermanistikuSveu- Pritom se promatra kontakt hrvatskog s cilista u Zagrebu Zagreber germanistische njemackim, engleskim i spanjolskim Beitrage izlazi dva puta godisnje, a povre- jezikom te kontakttalijanskog i njemackog, meno se objavljuju i posebni brojevi Tezista su tih priloga, meautim, razlicita posveceni razlicitim temama iz podrucja -interferencije izmeau gradiscansko- znanosti 0 knjizevnosti i jezikoslovlja. -hrvatskog i njemackog odnosno hrvatsk- Svezak pod naslovom Sprachkontakte og i australskog engleskog opisuju se npr. und Reflexionen okuplja priloge 15 lingvistickim instrumentarijem na svim autor(ic)a od kojih je njih 13 izlagalo 0 jezicnim nivoima (Kinda Berlakovic, Hla- razlicitim aspektima te teme u kontekstu vac), u kontaktu talijanskog i njemackog seminara 0 jezicnim i kulturalnim kontak- naglasak je na tzv. habzburgizmima, vok- tima odrzanih skolske godine 1999/2000. abularu preuzetom za vrijeme Monarhije, i 2000/2001. na Odsjeku za germanistiku dok Holzer i Blaic toj temi prilaze preko Filozofskog fakulteta u Zagrebu. tzv, jezicnih biografija, Tradicionalnim p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments