Affordable Access

DRŽIĆ U INDEKSU, Zbornik eseja studenata Hrvatskoga jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta u Osijeku, 2009. Učenje je hod uz goru. Mukotrpan, težak, uporan – i na kraju više ili manje uspješan. Studenti Filozofskoga fakulteta u Osijeku, osim u nastavi, uspješno surađuju u različitim aktivnostima. Uređuju i pišu za svoje časopise: Aleph, časopis za književna pitanja, Hrvatistiku, časopis za jezična pitanja, Essehist, časopis

Authors
Publisher
Faculty of philosophy Osijek, Faculty of education in Osijek
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - 1. lipnja 2010..doc Život i škola, br. 23 (1/2010.), god. 56. 231 DRŽIĆ U INDEKSU, Zbornik eseja studenata Hrvatskoga jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta u Osijeku, 2009. Učenje je hod uz goru. Mukotrpan, težak, uporan – i na kraju više ili manje uspješan. Studenti Filozofskoga fakulteta u Osijeku, osim u nastavi, uspješno sura- đuju u različitim aktivnostima. Uređu- ju i pišu za svoje časopise: Aleph, časopis za književna pitanja, Hrva- tistiku, časopis za jezična pitanja, Essehist, časopis za povijesnu znanost, Infos, časopis za informacijske znanos- ti. Također uspješno pišu i objavljuju radove u zbornicima, sudjeluju na znanstvneim skupovima, zajedno s profesorima predstavljaju knjige. Na taj se način svakodnevno uspinju uz goru znanja. Na tome je putu, u okviru kolegija Stara hrvatska književnost, nastao i zbornik Držić u indeksu, Filozofski fakultet 2009., koji su zajedno uredili prof. Milovan Tatarin i studenti Tamara Damjanović i Marko Ek. Tim su zbornikom studenti i njihov profesor pokazali kako književno djelo može biti više od uobičajenoga čitanja. "Držić u indeksu nije stručna knjiga, ne pretendira biti priručnik ni slično pomagalo, to je rezultat rada studenata koji su željeli ostaviti nešto iza sebe, trag koji će ponajprije njima biti podstrek, ali više od svega – senti- mentalna uspomena što će ih podsjetiti kako su se s godinama mijenjali." Zapisao je prof. Tatarin u Predgovoru 22. lipnja 2009. Zbornik obasiže 134 stranice i sadrži devetnaest proznih radova, jedan dija- log i jedan dramski tekst i to: Slađana Blagec: Pismo Tireni, Ilona Hnatko: Poezija srca ili kad srce progovori, Tamara Damjanović: Poslanica svitlo- mu i scijenjenomu dum Marinu Držiću, A. D. 1551., Tijana Gagrčin: Dvije pri- če iz (ne)urbane divljine bivanja čov- jekom, Alen Orlić: Obrana Stanca, Gordana Antolović: Pomet Trpeza, Po- mo, Pometto - "kralj od ljudi”, Maja Šimić: Nešto o Popivi, Matej Delaš:

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F