Sexuellt våld i krig - En studie om hög förekomst av konfliktrelaterat sexuellt våld med fokus på Demokratiska republiken Kongo

Affordable Access

Sexuellt våld i krig - En studie om hög förekomst av konfliktrelaterat sexuellt våld med fokus på Demokratiska republiken Kongo

Publisher
Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Demokratiska Republiken Kongo
  • Konfliktrelaterat Sexuellt Våld
  • Postkolonialism
  • Global Politisk Ekonomi
  • Elfenbenskusten
  • Sudan
  • Law And Political Science

Abstract

I denna studie utforskas i vilket sammanhang en hög nivå av konfliktrelaterat sexuellt våld förekommer. Tidigare forskning sammanfattats till en förklaringsmodell med fem förklaringsfaktorer som appliceras på tre analysenheter: Demokratiska republiken Kongo (DRK), Elfenbenskusten och Sudan. Resultatet är att modellen är tillräcklig för att konstatera ett samband mellan de fem förklaringsfaktorerna och en hög förekomst av sexuellt våld, men inte tillräcklig för att nå djupare förståelse för omfattningen av våldet i DRK. Med anledning av detta inkluderas i vår studie även en processpårande fallstudie av DRK. Utifrån ett postkolonialt perspektiv har vi analyserat DRK med Janie Leathermans teori om global politisk ekonomi. Slutsatsen är att landets koloniala arvet i kombination med naturtillgångar är det som förklarar Demokratiska republiken Kongos ojämförbart höga förekomst av sexuellt våld.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments