Affordable Access

“EURO - EUROPSKA MONETARNA UNIJA I HRVATSKA” Urednik: prof. dr. sc. Boris Vujčić, Zagreb, Masmedia d.o.o., 2003., 219 stranica Autori: Igor Noršić, Vedran Šošić, Maja Bukovšak, Tonči Korunić i Velimir Šonje

Authors
Publisher
Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

08prikaz1 “EURO - EUROPSKA MONETARNA UNIJA I HRVATSKA” Urednik: prof. dr. sc. Boris Vujčić, Zagreb, Masmedia d.o.o., 2003., 219 stranica Autori: Igor Noršić, Vedran Šošić, Maja Bukovšak, Tonči Korunić i Velimir Šonje Knjiga “Euro, Europska monetarna unija i Hrvatska”, urednika prof. dr. sc. Borisa Vujčića nastala je kao rezultat formiranja Europske monetarne unije i uvo- đenja eura. Potreba za takvom knjigom pojavila se zbog posljedica koje uvođenje eura ima ne samo za Europsku uniju i za svjetsko tržište, nego i za Hrvatsku, pa je zbog toga potrebno imati na jednome mjestu sve što je važno o euru. Takav događaj u svijetu nije zabilježen još od Brettonwoodskog sporazuma, pa je zato logično da je objavljivanje navedene knjige izazvalo toliku pažnju. Knjiga čitatelju približava ideju Europske monetarne unije opisuje, njezin nastanak, institucije, strukturu, značenje za međunarodno fi nancijsko tržište i značenje za Hrvatsku. Struktura knjige oblikovana je u ovim poglavljima: 1. Međunarodno značenje eura (Igor Noršić i Vedran Šošić) 2. Europska monetarna unija (Maja Bukovšak, Igor Noršić, Vedran Šošić) 3. Kako smo se pripremili za euro: primjer Plive (Tonči Korunić) 4. Euro i fi nancijska tržišta (Igor Noršić) 5. Budućnost eura (Velimir Šonje) Tanja Broz* * T. Broz, dipl. oec., asistent u Ekonomskom institutu, Zagreb. PRIKAZI T. BROZ: “Euro - Europska monetarna unija i Hrvatska” EKONOMSKI PREGLED, 55 (1-2) 181-184 (2004)182 U poglavlju o međunarodnom značenju eura govori se o tendencijama koje su u svjetskom monetarnom sustavu postojale prije uvođenja eura i o promjenama koje je euro uzrokovao. Uoči uvođenja eura godine 1999. očekivanja rasta potražnje za eurom, generirana najavljenim rastom uloge koju će euro odigrati na svjetskoj pozornici, izazvala su predviđanja porasta njegove vrijednosti odmah nakon njegova uvođenja. No, došlo je

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F