Affordable Access

Туристична індустрія як вид економічної діяльності і складова економіки України

Authors
Publisher
К.: Техніка
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Выпуск 62. Серия: Экономические науки

Abstract

313-317 Коммунальное хозяйство городов 313 ничных комплексов на основе селектоновации полидименсиональных параметров функ- циональных систем // Науковий вісник будівництва. Вип.25. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2004. – С.17-42. 4.Пермяков С.И., Мельникова И.В., Маркаев Р.Ю. Методика оценки комфортно- сти микроклимата помещений жилых и общественных зданий // Жилищное строительст- во. – 1986. – №8. – С.24-26. 5.Муса Салех Шагин. Особенности моделирования процесса формирования архи- тектурной среды гостиничных комплексов в странах Ближнего Востока // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып.53. – К.: Техніка, 2004. – С.294-298. Получено 30.03.2005 УДК 338.48 К.В.КОНСТАНТИНОВА Харківська державна академія культури ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ ЯК ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Розглядається характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку України. Аналізуються позитивні тенденції розвитку туризму в Україні та їх вплив на ВВП України. Необхідно розглянути основні принципи розвитку як іноземного, так і внутрішнього туризму на сучасному етапі, враховуючи проблеми розвитку даної галузі, та перспективи використання інфраструктури туризму в Україні. Сучасна туристична індустрія – одна з найбільш швидко прогре- суючих галузей світового господарства і розглядається як самостійний вид економічної діяльності, і як міжгалузевий комплекс. Багато підприємств і організацій беруть участь в обслуговуванні туристів, отримуючи при цьому значні прибутки, що дозволяє говори- ти про туризм як про галузь бізнесу. Комерційна спрямованість діяль- ності туристичних підприємств, глибокий аналіз багатьох аспектів, пов’язаних із залученням і обслуговуванням туристів, – від планування і підготовки маршрутів до будівництва спеціалізованих комплексів, від роботи з клієнтами до розвитку інфраструктури окремих регіонів – дозволяє віднести туризм до сучасної індустрії відпочинку, лікування,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments