Affordable Access

Elevvurdering på barnetrinnet : hva anbefaler pedagogisk forskning som god vurderingspraksis på barnetrinnet, og med hvilken begrunnelse? : hvilken rolle har vurdering med karakterer i denne sammenhengen?

Authors
Publisher
University Of Oslo
Publication Date
Keywords
  • Vdp:281

Abstract

Oppgaven tar for seg elevvurdering på barnetrinnet i lys av den politiske debatten som pågikk høsten 2009 om innføring av karakterer på barneskolen. Oppgaven redegjør for pedagogisk forskning på elevvurdering og hva den anbefaler som god vurderingspraksis på barnetrinnet. Her sees det på elevvurdering i et historisk perspektiv i Norge, samt forskning nasjonalt og internasjonalt hvor vurderingspraksis i Norge, Sverige og Skottland sammenfattes komparativt. I lys av disse redegjørelsene sees det så på karakterenes funksjon for elevers læring.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments