Affordable Access

Тексти лекцій з модулю "Дослідження систем управління"

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2009

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ з модулю «ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 7.000003 – «Управління проектами») Харків – ХНАМГ – 2009 Тексти лекцій з модулю «Дослідження систем управління» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 7.000003 – «Управління проектами») / Укл.: к.т.н. Сухонос М.К. – Харків: ХНАМГ, 2009. – Укладач: к.т.н. М.К. Сухонос Рецензент: к.е.н., доц. Висоцька Г.В. Мета цих методичних вказівок – набуття студентами практичних навичок у вирішенні прикладних завдань з модулю «Дослідження систем управління». Рекомендовано кафедрою управління проектами в міському господарстві і будівництві, протокол № від «___» _________ 2008 р.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments