Affordable Access

Covariance Risk Models on the Swedish Stock Market - Using a GARCH Framework

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Kovariansmatris
  • Garch
  • Riskhantering
  • Faktormodell
  • Syntetisk Tillgång
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka vilka faktormodeller som i genomsnitt bäst kan uppskatta den samlade risken på den svenska aktiemarknaden i form utav GARCH-uppskattade kovariansmatriser. Vidare att specialgranska faktormodellernas uthållighet då de appliceras under en recession. Slutligen undersöka om och hur globaliseringen utav ekonomin påverkar dessa faktorer. Tidsmässigt var undersökning avgränsad mellan 1996-2005. En GARCH-modell togs i anspråk för att uppskatta den tidsvarierande volatiliteten. Potentiella faktorer av olika slag analyserades. Ett urval inkluderas i modellen av ekonomin tillsammans med de representative tillgångarna i form utav industriella portföljer. Dessa tillgångar representerade den svenska marknaden. Den representativa ekonomins kovariansmatris uppskattades genom GARCH-modellen. Till slut undersöktes faktorernas förmåga att fånga upp kovariansrisken på den svenska marknaden. Marknadsfaktorn och en faktor som replikerar direktavkastning förklarar en mycket stor del av den totala risken på den svenska aktiemarknaden. Direktavkastningsfaktorn genererar dessutom överavkastning under recessioner. Under recessioner ökar betydelsen av de inhemska faktorerna på bekostnad av världsmarknadsfaktorn samtidigt som risken på marknaden ökar. Den svenska värdepappersmarknaden är enbart delvis integrerad i världsekonomin.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments